Informatievoorziening

Bij het ontwikkelen van de website en het samenstellen van de informatie hebben we veel zorg besteed aan de betrouwbaarheid en de juistheid van de gegevens en wij trachten de correctheid van de informatie die beschikbaar is op de site te allen tijde te waarborgen.

Echter, wij zijn voor de informatievoorziening mede afhankelijk van derden.

Derhalve kunnen wij de juistheid en volledigheid van de informatievoorziening op de website niet garanderen en niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden. Wij zullen ons inzetten om fouten zo spoedig mogelijk te verbeteren zodra dit bekend is gemaakt maar kan geen verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de accuratesse van de gegevens.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor goederen en services die via ons als intermediair worden aangeboden, noch voor enig onderdeel van de externe relatie tussen de klant en onze partners. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadigingen die ontstaan als gevolg van een aankoop via, of gebruik van, deze site. Wij kunnen geen garanties geven voor "beschikbaarheid", kwaliteit of de uitvoering van de diensten van partners die aangeboden worden via deze site.